golang 实现的快速排序

文章目录 (?) [+]

  package main
  
  import (
      "fmt"
      "math/rand"
      "sort"
      "time"
  )
  
  // func partition(arr []int, start, end int) (p int) {
  //     if start >= end {
  //         return
  //     }
  //
  //     i, j, pivot := start, end, arr[start]
  //     for i < j {
  //         // 自右向左找一个小于等于基准的元素
  //         for i < j && arr[j] > pivot {
  //             j--
  //         }
  //
  //         // 自左向右找一个大于基准的元素
  //         for i < j && arr[i] <= pivot {
  //             i++
  //         }
  //
  //         if i < j {
  //             // 交换位置
  //             arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
  //         }
  //     }
  //
  //     // 更新基准
  //     arr[i], arr[start] = arr[start], arr[i]
  //
  //     return i
  //
  // }
  
  func partition(a []int, left, right int) int {
      pivot := a[right]
      i := left
      for j := left; j < right; j++ {
          // 如果比基准小就换到前面
          if pivot > a[j] {
              // fmt.Println(i, j)
              a[j], a[i] = a[i], a[j]
              // i 记录换过的位置,i 之前都比基准小
              i++
          }
      }
  
      // 更新基准
      a[i], a[right] = a[right], a[i]
  
      return i
  }
  
  func quickSort(a []int, lo, hi int) {
      if lo >= hi {
          return
      }
      p := partition(a, lo, hi)
      quickSort(a, lo, p-1)
      quickSort(a, p+1, hi)
  }
  
  func quickSort_go(a []int, lo, hi int, done chan struct{}, depth int) {
      if lo >= hi {
          done <- struct{}{}
          return
      }
      depth--
      p := partition(a, lo, hi)
      if depth > 0 {
          childDone := make(chan struct{}, 2)
          go quickSort_go(a, lo, p-1, childDone, depth)
          go quickSort_go(a, p+1, hi, childDone, depth)
          <-childDone
          <-childDone
      } else {
          quickSort(a, lo, p-1)
          quickSort(a, p+1, hi)
      }
      done <- struct{}{}
  }
  
  func main() {
      rand.Seed(time.Now().UnixNano())
      testData1, testData2, testData3 := make([]int, 0, 100000000), make([]int, 0, 100000000), make([]int, 0, 100000000)
      times := 100000000
      for i := 0; i < times; i++ {
          val := rand.Intn(20000000)
          testData1 = append(testData1, val)
          testData2 = append(testData2, val)
          testData3 = append(testData3, val)
      }
  
      start := time.Now()
      quickSort(testData1, 0, len(testData1)-1)
      fmt.Println("single goroutine: ", time.Now().Sub(start))
      if !sort.IntsAreSorted(testData1) {
          fmt.Println("wrong quick_sort implementation")
      }
  
      done := make(chan struct{})
      start = time.Now()
      go quickSort_go(testData2, 0, len(testData2)-1, done, 5)
      <-done
      fmt.Println("multiple goroutine: ", time.Now().Sub(start))
      if !sort.IntsAreSorted(testData2) {
          fmt.Println("wrong quickSort_go implementation")
      }
  
      start = time.Now()
      sort.Ints(testData3)
      fmt.Println("std lib: ", time.Now().Sub(start))
      if !sort.IntsAreSorted(testData3) {
          fmt.Println("wrong std lib implementation")
      }
  }


  [1]: https://colobu.com/2018/06/26/implement-quick-sort-in-golang/

  本文标题:golang 实现的快速排序
  本文链接:https://www.lanseyujie.com/post/implement-quick-sort-in-golang.html
  版权声明:本文使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,转载或使用请遵守署名协议。
  点赞 0 分享 0